Vandkvalitet

Desphenyl-chloridazon

Vandselskaberne har ved et møde i Vandpanelet d. 31 August 2017  fået Miljøstyrelsen til at føje desphenyl-chloridazon til listen over stoffer, der skal testes for i drikkevandet.

Læs mere om baggrunden for beslutningen her

 

Indvindingsboringer

Jægerspris Vandværk har i alt 5 boringer rundt om og i Jægerspris, hvorfra der kan indvindes vand.

Vi indvinder årligt ca. 170.000 m3 vand.

 

Vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene.

Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten.

Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Sådan læses en vandanalyse

Du kan finde de seneste vandanalyser her.

 

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger og
  • Begrænset kontrol.

Vi benytter os af firmaet MILANA til at udføre disse kontroller. MILANA er akkrediteret til dette.