Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

 


  •  
   •  

  • 20/04/2022

  •  
  • Generalforsamling 2022

  •  Er desværre udsat – grundet manglende regnskab – ny dato følger

  •  

  •  
  • 26/07/2021

  •  
  • Generalforsamling 2021

  •  Afholdes d. 15/9/2021 kl. 1800 på Færgelundens Motel og KursusCenter.

  •  
 •  

 

Årsrapport 2020


09/12/2020 Det årlige eftersyn af SRO-systemet ( Styring/Registrering/Overvågning ) og IT-anlægget gennemføres.


06/12/2020 Det årlige eftersyn af indvindingsmekanikken er gennemført. Alt fungerer som det skal

 

 

Kontakt Jægerspris Vandværk

Hverdage kl.9-12

Vagt ved akut hændelse

29 46 05 72

Vagten kan kontaktes døgnet rundt.

Elektroniske vandmålere

I 2018 udskiftede vi jeres vandmåler til fjernaflæste vandmålere fra Kamstrup. Du kan læse mere om de nye vandmålere, dit ansvar ved udskiftningen og måleraflæsning fremadrettet under Fjernaflæste vandmålere 2018.

Middelhårdt vand

Jægerspris Vandværk - Vandets hårdhed

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen er udskudt pga. Covid-19, indtil der igen fra myndighederne gives tilladelse til, at større forsamlinger kan samles.

De til generalforsamlingen hørende dokumenter bl.a. Bestyrelsens forslag til beretning og årsrapport finder du her

Jægerspris Vandværk forsyner omkring 1000 forbrugere med rent drikkevand.

Vores forsyningsområde er Jægerspris By, den sydlige del af Nordskoven og Christiansminde.

Derudover leverer vi også vand til Novafos, Neder-DråbyVandværk og Thyrahøj Vandværk.

Jægersp Vandværk er fuldautomatisk, hvilket betyder at oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer.

Hvert år udpumper vandværket ca. 155.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere.

Vi er gamle, men ikke støvet

Den 21. november 2019 har vi eksisteret i 109 år.

Vi er et moderne vandværk, med 5 råvandsboringer i drift.