Udskiftning af vandmålere

Jægerspris Vandværk har i 2009 netop udskiftet samtlige vandmålere.

Dette har vi gjort af hensyn til gældende lov, men mest af hensyn til vores forbrugere således, at de til enhver tid kan føle sig sikre på at få målt deres forbrug rigtigt.
Er du alligevel i tvivl om din måler er i orden, så kontakt vandværket.

Vandmåleren ejes af vandværket og udskiftning,servicering mv. foretages derfor kun af vandværket.