Generalforsamling

Formanden fremlægger Bestyrelsens Beretning

Formanden fremlægger Bestyrelsens Beretning

Administrator Villy Knudsen fremlægger regnskab og budget

Administrator Villy Knudsen fremlægger regnskab og budget

Supp. Elvi's sidste dag på jobbet.....

Supp. Elvi’s sidste dag på jobbet…..

Masser af lækker mad fra Kignæshallens ny forpakter.

Masser af lækker mad fra Kignæshallens ny forpakter.

Alle de fremmødte andelshavere hyggede sig.

Alle de fremmødte andelshavere hyggede sig.