Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

 

29-07-2020 Kl. 1400 Vi har foretaget en ekstraordinær gennemskylning i området omkring Tyrashøj for at afhjælpe brunt vand.

27-07-2020 Kl 22:08 Vi er tilbage i normal drift. Alle forbrugere har vand igen.

27-07-2020 Kl. 21:02 Der er nu igen åbnet for vandforsyningen. Dog er der fortsat lukket på en strækning af Parkvej.

27-07-2020 Kl.18:12 På grund af større ledningsbrud på parkvej/vinkelvej har vi været nødsaget til at lukke for vandforsyning i hele Jægerspris.

 

 

 

 

 

 

Kontakt Jægerspris Vandværk

Hverdage kl.9-12

Vagt ved akut hændelse

29 46 05 72

Vagten kan kontaktes døgnet rundt.

Elektroniske vandmålere

I 2018 udskiftede vi jeres vandmåler til fjernaflæste vandmålere fra Kamstrup. Du kan læse mere om de nye vandmålere, dit ansvar ved udskiftningen og måleraflæsning fremadrettet under Fjernaflæste vandmålere 2018.

Middelhårdt vand

Jægerspris Vandværk - Vandets hårdhed

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er udskudt pga. Covid-19, indtil der igen fra myndighederne gives tilladelse til, at større forsamlinger kan samles.

De til generalforsamlingen hørende dokumenter bl.a. Bestyrelsens forslag til beretning og årsrapport finder du her

 

Jægerspris Vandværk forsyner omkring 1000 forbrugere med rent drikkevand.

Vores forsyningsområde er Jægerspris By, den sydlige del af Nordskoven og Christiansminde.

Derudover leverer vi også vand til Novafos, Neder-DråbyVandværk og Thyrahøj Vandværk.

Jægersp Vandværk er fuldautomatisk, hvilket betyder at oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer.

Hvert år udpumper vandværket ca. 155.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere.

Vi er gamle, men ikke støvet

Den 21. november 2019 har vi eksisteret i 109 år.

Vi er et moderne vandværk, med 5 råvandsboringer i drift.