Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Generalforsamling 2019

Tid & sted

Onsdag den 10. april 2019 kl. 18.00 på Færgelundens Motel og Kursuscenter Skovnæsvej 2, 3630 Jægerspris

Dagsorden

Dagsorden ifølge vedtægter samt Bestyrelsens forslag til beretning og årsrapport finder du her

Forslag til behandling

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsen senest onsdag, den 3. april 2019 på mail: jagerspris.vand@mail.dk eller til Administrationen, Hovedgaden 84 B.

Let anretning

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning. Bindende tilmelding til spisningen skal ske senest den 5. april 2019 på telefon 47532752 (bedst mellem 9 og 12) eller helst på mail: jagerspris.vand@mail.dk

Opgiv navn, adresse og antal personer. Der kan maksimalt tilmeldes to personer pr. adresse.

Elektroniske vandmålere

I 2018 udskifter vi jeres vandmåler til fjernaflæste vandmålere fra Kamstrup. Du kan læse mere om de nye vandmålere, dit ansvar ved udskiftningen og måleraflæsning fremadrettet under menu punktet Fjernaflæste vandmålere 2018.

Nyhed

Vand skal fremover testes for Desphenyl-chloridazon

droplet

 

 

Jægerspris Vandværk forsyner over 1000 forbrugere med rent drikkevand.

Vores forsyningsområde er Jægerspris By, den sydlige del af Nordskoven og Christiansminde.

Derudover leverer vi også vand til Neder-DråbyVandværk og Thyrahøj Vandværk.

Jægersp Vandværk er fuldautomatisk, hvilket betyder at oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.

Hvis en funktion svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer.

Hvert år udpumper vandværket ca. 155.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere.

Vandets hårdhed

Drikkevandet i Jægerspris by er middelhårdt vand. Det vil sige ca.15 dH.

Vi er gamle, men ikke støvet

Den 21. november 2018 havde vi eksisteret i 108 år, men det betyder ikke at vi er et støvet og halvsøvnigt vandværk.

Vi er et moderne vandværk, med 5 råvandsboringer i drift.